Wij hebben de antwoorden

Vaak hebben mensen het idee dat een tuinarchitect een dure aangelegenheid is of dat het eindresultaat niet in de smaak zal vallen. Er wordt getwijfeld aan de noodzaak van een goed ontwerp en wordt de tuin op eigen inspiratie aangelegd.

Wij hebben enkele goede redenen opgesomd waarom een tuinarchitect een meerwaarde is. Deze vindt u hier.
Wij hebben reeds enkele vragen voor u beantwoord hieronder.

Meer vragen?

Heeft u nog een vraag waarvoor u geen antwoord vond op deze pagina?

Als ik een project start met LIV Green, kan ik het project beëindigen?

Er kan altijd een reden zijn waardoor u het project liever zou stoppen. Misschien krijgt u het gevoel dat het ontwerp niet zal voldoen aan uw wensen of lukt de samenwerking niet goed. Wij leggen al onze energie aan de dag om u als klant het beste resultaat te geven. Maar als de situatie toch voorvalt, dan kunt u ervoor opteren om de samenwerking te stoppen. Wij rekenen dan de reeds uitgevoerde prestaties af. Is er nog geld over van het gestorte voorschot, dan wordt het restant terugbetaald.

Moet ik een voorschot betalen?

Ja, wij vragen een voorschot van 25% met een minimum van 250€ als bevestiging van de samenwerking. Indien u het project eerder zou beëindigen, dan worden de reeds uitgevoerde prestaties afgerekend en het restant van het voorschot wordt u terugbetaald.

Wat houdt een project precies in bij LIV Green?

Als u één van onze vaste prijspakketten kiest, dan is er eerst een verkenningsgesprek. In dit gesprek brengen wij uw wensen en noden in kaart, alsook uw smaak en budget. Er worden foto’s genomen en opmetingen gemaakt. Heeft u echter een recent plan, dan is dit een handig instrument.
Daarna wordt er bij de lokale overheid nagegaan welke specifieke regelgeving er van toepassing is op uw perceel: deze bepalen wat er wel en niet mag en waarvoor wel of geen vergunning moet worden aangevraagd. Dit kan heel verschillend zijn van stadsdeel tot stadsdeel en van streek tot streek. Met al deze verzamelde informatie wordt er een eerste ontwerp gemaakt, een voorontwerp.
Het voorontwerp wordt aan u voorgesteld, ondersteund met sfeerbeelden en plantenkeuze, en toegelicht. Heeft u bemerkingen, dan wordt het voorontwerp bijgestuurd. Indien u het voorontwerp goedkeurt, dan wordt er gewerkt aan een definitief ontwerp.
Het definitief ontwerp omvat een grondplan met maatgeving en een beplantingsplan. Het beplantingsplan is een oplijsting van de gekozen beplanting, plantafstand, hoeveelheid en de plaats in het ontwerp.

Welke diensten biedt LIV Green nog bij een ontwerp?

Indien uw tuin niet past binnen de voorgestelde prijspakketjes of wenst u meer diensten, dan maken wij u een offerte op maat.
Wij kunnen voor u ook offertes opvragen voor de voorgestelde materialen en planten, aannemers en aanleggers helpen kiezen, adressen leveren voor tuinmeubilair, zwembaden en andere eyecatchers. Wenst u een tuinhuis, poolhouse of poort op maat, dan maken wij voor u een ontwerp en zoeken een uitvoerder. Wanneer het project wordt uitgevoerd, kunnen wij deze ook opvolgen en bijsturen waar nodig. Kortom, heeft u extra ondersteuning of advies nodig? Dan kunnen wij, LIV Green, u hierbij helpen.

Wat kan nog meer?

Ook al heeft u geen ontwerpproject met ons uitgevoerd, dan kunt u ook beroep doen op onze diensten. Bent u op zoek naar een aannemer of iemand om het onderhoud te doen van uw tuin? Bent u op zoek naar een specifieke oplossing, materiaal of maatwerk? Dan kunnen wij u een partij voorstellen.
Zoekt u eerder goede adressen voor tuinmeubilair, tuinaankleding, kunst of een specifiek iets? Stel gerust de vraag en dan kijken we waarmee we u kunnen helpen.
Heeft u een praktische vraag of een probleem? Bent u een ziekte op het spoor of een last in de tuin? Dan kunnen wij u bijstaan met advies.
Voor eender welke vraag of extra dienst waar u op zoek naar bent, proberen wij een oplossing voor u te vinden. Wij kunnen rekenen op een netwerk van collega tuinarchitecten, leveranciers en experten.