LIV Green gaat voor 100% ecologisch tuinonderhoud voor u

Durven anders zijn

Wij willen ons onderscheiden van andere tuinaanleggers, tuinonderhoudsbedrijven en tuinarchitecten door onze ecologische visie. Dit betekent dat wij tijdens het aanleggen en onderhouden van tuinen resoluut kiezen voor ecologische producten en dus voor ecologisch onderhoud. Waar andere partijen eerder kiezen om tuinproblemen aan te pakken met kunstmeststoffen of natuurlijke meststoffen, kijken wij verder dan alleen symptoombestrijding.

Gestructureerd oplossen met ecologisch tuinonderhoud

Meststoffen helpen om problemen op korte termijn op te lossen. Kunstmeststoffen werken snel, maar zijn soms te krachtig en kunnen een plant uitputten bij te eentonig gebruik. Samengestelde meststoffen voegen voedingsstoffen toe die nog voldoende aanwezig zijn in de grond en zorgen dus voor een teveel aan deze stoffen. Als er te weinig bodemleven is, dan kunnen planten deze meststoffen niet opnemen. Bodemleven is nodig om de meststoffen om te zetten in opneembare stoffen. Daarom kijken wij eerst of de basis in orde is en gaan zo verder op in de piramide.

Grondpiramide

Lees hier meer over hoe ecologisch tuinonderhoud wordt ondersteund door een bodemanalyse gestoeld op deze grondpiramide. Deze oefening is nodig bij nieuwe aanplantingen of bij herinzaaien van gazons. Geregelde grondanalyse geeft aan welke voedingsstoffen er moeten worden aangevuld en of er voldoende bodemleven is.

Deze aanpak zorgt ervoor dat er niet onnodige meststoffen worden gegeven en de plant op lange termijn gezond blijft. De meststoffen die wij gebruiken zijn dan weer ecologisch van aard die op langere tijd voor voeding zorgen in tegenstelling tot kunstmeststoffen die kort en krachtig werken.

Insecten

Insecten inschakelen om ongewenste insecten te doen verdwijnen. Het lijkt wel biologische oorlogsvoering, maar het is een ecologische manier om ongewenste insecten te doen verdwijnen door gebruik te maken van de natuurlijke vijanden. Dit vermijdt sproeistoffen, insecticiden en andere stoffen. Geen insecticiden betekent ook dat andere insecten niet worden vernietigd en het ecologisch evenwicht op een natuurlijke manier wordt behouden.

Insecten inzitten om andere insecten verwijderen

Insecten inzetten tegen insectenplaag

Dit is een nieuwe trend dat zijn ingang vindt in de Belgische land- en tuinbouw. Ook bij jou thuis kunnen nuttige insecten worden gebruikt en ga met een gerust hart genieten van je eigen groenten fruit. Ook onze volgende generatie zal nog kunnen genieten van de insecten rondom ons met deze slimme aanpak.

Wil je weten hoe dit in zijn werk gaat? Lees hier meer.