Bodemanalyse adhv grondpiramide

Bodemanalyse

Een bodemanalyse helpt gericht om planten goed te huisvesten en gerichte voeding te geven, de grondstructuur te verbeteren en ziektes of plantproblemen te voorkomen. De grondpiramide vertelt in welke volgorde er moet worden nagegaan of de grond nog voldoende geschikt is om de planten goed te huisvesten. Wanneer planten problemen ondervinden van ziekte, groeiachterstand of te kort aan voedingsstoffen, dan is het aanpakken met meststoffen of sproeistoffen maar een oplossing op korte termijn. Het probleem ligt meestal dieper en een bodemanalyse vertelt wat de echte oplossing moet zijn.

Grondpiramide

Ecologisch onderhoud werkt op vier niveaus: grondstructuur, zuurtegraad, bodemleven en voedingsstoffen. De grondstructuur worden getest of deze in orde is. De structuur is de basis voor elke plant of boom. Is de grond genoeg doorlatend en luchtig? Als tweede wordt de zuurtegraad bekeken. Er zijn zuurminnende planten en er zijn planten die last hebben van te zure grond waardoor onkruid en andere planten de bovenhand nemen. Als derde wordt de grond geanalyseerd of er genoeg bodemleven is en voldoende organisch stof aanwezig is. Bodemleven zorgt dat voedingsstoffen worden omgezet in stoffen die door de plant kunnen worden opgenomen. Bacteriën, schimmels en gisten vervullen deze taak en zorgen voor de gezondheid van een plant. Organische stoffen zijn voedingsstoffen die op lange termijn voeding geven aan de plant. Deze oefening is nodig bij nieuwe aanplantingen of bij herinzaaien van gazons. Geregelde grondanalyse geeft aan welke voedingsstoffen er moeten worden aangevuld en of er voldoende bodemleven is.

Deze aanpak zorgt ervoor dat er niet onnodige meststoffen worden gegeven en de plant op lange termijn gezond blijft. De meststoffen die wij gebruiken zijn dan weer ecologisch van aard die op langere tijd voor voeding zorgen in tegenstelling tot kunstmeststoffen die kort en krachtig werken.

Lees hier meer over onze ecologische aanpak.

Comment (1)

Comments are closed.